Animal Health2 March 2016

Samenwerking Boehringer Ingelheim en Merial

Vetclass

Varkens App

    You are here

    Vakmanschap nodig voor gezond weiden
20 juni 2017

Vakmanschap nodig voor gezond weiden

De koeien lopen weer buiten: op huiskavels, op grote en kleine kavels, maar ook op standweiden waar de koeien vanuit een vrije loopstal met robot naar de weide kunnen lopen. En dat allemaal met verschillende koebezettingen. Dit vergt verschillende managementvisies. Is de opname toereikend, hoe is het met de weidehygiëne gesteld?

Nog even en het jongvee volgt. Soms rondom de boerderij, maar ook op percelen verder weg, ander jongvee vertrekt naar opfokbedrijven. Waar het jongvee ook heen gaat, de dieren lopen risico om tegen infectieziekten aan te lopen en deze mogelijk mee terug te nemen naar het bedrijf. Een van de redenen waarom veehouders jongvee voor het ‘vertrek’ bijvoorbeeld vaccineren tegen bvd.

Wormbesmetting Naast infectieziekten brengt weidegang ook bedreigingen met zich mee zoals parasieten: maagdarmwormen, longwormen en leverbot. Volwassen melkvee heeft meestal weerstand tegen de wormen opgebouwd. Al kan een zware besmetting effect hebben op de melkproductie en soms zelf klinische symptomen veroorzaken. Tankmelkonderzoek op afweerstoffen en kan een indicatie geven of behandeling van volwassen dieren toch zinvol is. Voor jongvee ligt dit anders. Aan de ene kant moeten de dieren de gelegenheid krijgen om zelf afweer op te bouwen, maar moet de besmetting op het land en in de dieren niet te hoog worden. Dit vergt planning: een ‘schoon’ perceel, tijdig omweiden, het jongvee preventief ontwormen voordat het naar buiten gaat. Maar een andere strategie kan ook: eerst het jongvee naar buiten zodat de dieren wat natuurlijke afweer kunnen opbouwen en dan na een paar weken voor de eerste keer ontwormen.

Extra stroomdraden bij sloten Denk ook aan de toegang tot sloten en greppels om opname van de leverbotslak te voorkomen. Zo kunnen extra stroomdraden aan weerszijden van de sloten voorkomen dat dieren door de sloten gaan en in contact komen met vee van andere bedrijven. Ook een eventuele beschutting tegen de zon of de keuze om de dieren op stal te houden zijn mogelijkheden. Dit zijn allemaal bedrijfsspecifieke beslissingen en maatregelen die genomen kunnen worden om weidegang zo (bio)veilig mogelijk en diervriendelijk te maken, infectie- en parasitaire ziekten te voorkomen en/of de gevolgen te verminderen. Kortom: weide- en gezondheidsmanagement gaan hand in hand. Gezond weiden vraagt vakmanschap.

 

Tekst: Monique Driesse

Heb je vragen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kun je gebruik maken van ons contactformulier.