Animal Health2 March 2016
Body: 

Over Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim heeft als familiebedrijf een unieke positie onder de grote internationale farmaceuten. Wij investeren al sinds 1885 in zorginnovatie. De divisie Animal Health doet dat specifiek op het gebied van innovatie in de diergezondheid, onder het motto ‘Meer dan gezonde dieren’. Dat heeft ertoe geleid dat we een van de marktleiders zijn in onze sector. Boehringer Ingelheim Animal Health behoort tot de top 6 van grootste farmaceuten ter wereld en neemt in Nederland inmiddels de tweede plaats in. Ons bedrijf werkt wereldwijd met ruim 46.000 gemotiveerde medewerkers verspreid over 140 vestigingen. Hiervan werken bijna 4.000 medewerkers voor Animal Health.
In Nederland werken circa 30 medewerkers bij de divisie Animal Health en 90 mensen bij onze productielocatie in Weesp.

De divisie Animal Health is al sinds vele jaren actief binnen de Nederlandse veterinaire markt en levert een uitgebreide reeks diergeneesmiddelen ten behoeve van varkens, rundvee, gezelschapsdieren en paarden. Binnen elk segment willen wij innovatieve oplossingen kunnen bieden die de dierenarts of diereigenaar in staat stelt ziektes bij dieren te voorkomen, te genezen of te behandelen.

Ongeveer 10 jaar geleden, ruim voordat de discussie over het gebruik van antibiotica in de veehouderij losbarstte, heeft Boehringer Ingelheim besloten om afscheid te nemen van antibiotica in de varkenshouderij. De beschikbare gelden voor Research & Development hebben we ingezet voor het ontwikkelen van vaccins en niet voor verdere ontwikkeling van antibiotica. Het was een gedurfde beslissing, die tekenend is voor onze visie. Wij zijn bereid te investeren in de toekomst en de continuïteit van de sectoren waarin we actief zijn. Nu, ruim 10 jaar later, is Boehringer Ingelheim wereldwijd marktleider op het gebied van varkensvaccins.

Vanaf het moment dat wij actief zijn in Nederland proberen wij een toegevoegde waarde te bieden aan zowel de dierenarts als de diereigenaar. Of het nu onze producten zijn of onze ondersteunende activiteiten zoals Intervisie, wij streven er voortdurend naar een blijvende bijdrage te leveren aan het dierenwelzijn, omdat dit een integraal onderdeel is van een gezonde toekomst voor ons als mensen!

Heb je vragen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kun je gebruik maken van ons contactformulier.